E-book Dret Civil Català IV (1). DRETS REALS

J.M Bosch
Referencia BKW30569
E-book Libro electrónico.
USD $ 44,99
Cantidad

L'aparició d'aquests dos volums consolida el gran èxit de la col•lecció de dret civil català, que té com a objectiu l'estudi del dret civil vigent a Catalunya d'una forma completa, didàctica i actualitzada, fet que la converteix en la col•lecció de referència del panorama jurídic català, tant des d'un vessant dogmàtic com pràctic. En aquesta obra es realitza un estudi complet i exhaustiu dels drets reals aplicables a Catalunya, fent una anàlisi especial del Llibre V del Codi civil de Catalunya, Llei 5/2006, de 10 de maig, relatiu als drets reals. En aquest llibre, un grup escollit de professionals del dret, integrat per professors universitaris, registradors de la propietat, notaris, advocats i magistrats, ha aportat el seu coneixement en l'àmbit dels drets reals. El resultat és una obra que combina la teoria jurídica amb la pràctica habitual en les notaries, registres, despatxos d'advocats i tribunals de justícia i que satisfà tant les necessitats dels universitaris que han d'estudiar la matèria, com les necessitats dels professionals que han d'aplicar-la. L'estructura d'aquest manual està integrada per 29 capítols dividit en dos volums: En el primer volum s'estudia la possessió, la propietat i les situacions de comunitat i està integrat pels capítols següents: 1. Els drets reals. 2. Els béns i el patrimoni. 3. La possessió. 4. Títols adquisitius i translatius dels drets reals. La tradició. 5. La donació. 6. La usucapió. 7. L'extinció dels drets reals. 8. La propietat. 9. Títols d'adquisició i extinció exclusius del dret de propietat: accessió, ocupació i abandonament. 10. La propietat intel•lectual. 11. Situacions de comunitat. La comunitat ordinària indivisa. 12. La propietat horitzontal. 13. La comunitat especial per torns. 14. La mitgeria.
Estado
Nuevo
Isbn
9788494348549
Peso
1.09 MB
Número estimado de páginas
392
Idioma
Español
Tipo
Ebook
Formato
PDF
Protección
DRM