E-book Ամուր քնիր փոքրիկ գայլուկ – Sleep Tight, Little Wolf (հայերեն – Անգլերեն)

Sefa

Ulrich Renz
Barbara Brinkmann

Año de edición 2019
Referencia BKW74021
E-book Libro electrónico.
USD $ 4,99
Cantidad

երկլեզու մանկական գիրք (հայերեն – Անգլերեն) Թիմը չի կարող քնել: Նա կորցրել է իր գայլուկին։ Հնարավոր է մոռացել է նրան դրսում։ Թիմը գիշերով մենակ գնում է դուրս և հանդիպում ընկերներին​։ ​"Ամուր քնիր փոքրիկ գայլուկ​" -ը քնելուց առաջ սիրտը ջերմացնող պատմություն է: Այն թարգմանվել է ավելի քան 50 լեզուներով և ​առկա է երկլեզու հրատարակության տեսքով՝ լեզուների ցանկացած համակցությամբ։ Bilingual children's picture book (Armenian – English) Tim can't fall asleep. His little wolf is missing! Perhaps he forgot him outside? Tim heads out all alone into the night – and unexpectedly encounters some friends… "Sleep Tight, Little Wolf!" is a heart-warming bedtime story. It has been translated into more than 50 languages and is available as a bilingual edition in all conceivable combinations of these languages. ► NEW: With pictures to color! A download link in the book gives you free access to the pictures from the story to color in.
Estado
Nuevo
Isbn
9783739938219
Peso
34.01 MB
Número estimado de páginas
28
Año de edición
2019
Idioma
Inglés
Tipo
Ebook
Formato
EPUB
Protección
DRM

Ulrich Renz

Autor

Ulrich Renz was born in Stuttgart, Germany, in 1960. After studying French literature in Paris he graduated from medical school in Lübeck and worked as head of a scientific publishing company. He is now a writer of non-fiction books as well as children's fiction books. Barbara Brinkmann was born in Munich, Germany, in 1969. She grew up in the foothills of the Alps and studied architecture and medicine for a while in Munich. She now works as a freelance graphic artist, illustrator and writer.

Barbara Brinkmann

Ilustrado por

Ulrich Renz was born in Stuttgart, Germany, in 1960. After studying French literature in Paris he graduated from medical school in Lübeck and worked as head of a scientific publishing company. He is now a writer of non-fiction books as well as children's fiction books. Barbara Brinkmann was born in Munich, Germany, in 1969. She grew up in the foothills of the Alps and studied architecture and medicine for a while in Munich. She now works as a freelance graphic artist, illustrator and writer.